Bangbarung

Abah Semaranu-kasep-1-hahahaha1.jpg
Wasta, Ahmad Gibson al-Bustomi. Biasa dilandi Baba Icon, tapi di dunia maya mah meunang jujuluk: Papih, Aki, Abah atawa kang Gibson. Rek nyebut anu mana wae maci, moal matak macok da lain hayam. Kiwari pancen tugas di UIN Bandung ngawulang Teologi jeung Filsafat di Jurusan Aqidah Filafat, anu dina taun 2000-2004 kantos janten pupuhu di eta Jurusan. Pernah ditanya naha aya cita-cita jadi Rektor atawa henteu, inyana kalah malik nanya, “Naha ari kuring boga dosa naon make jeung kudu jadi Rektor?”. Waktu inyana masih gumelar di alam pawenangan sok nyerat perkawis kasundaan. Salah sahiji seratan paling serius nyaeta ngeunaan K.H. Hasan Mustapa, sok sanajan saperti ceuk pangakuanana, tulisanana jeung panaluntikanana ngeunaan K.H. Hasan Mustapa jauh tangeh kana bisa disebut rengse tur jero. Lamun keur gede kahayang jeung aya dina kaayaan anu daria, inyana sok remen nulis ngeu naan budaya *khususna ngeunaan budaya Sunda), filsafat jeung persoalan-persoalan kaislama anu aya harib-harib warna teologis (kapangeranan). Teu arang oge sok nulis puisi sok sanajan teu payu ari dialungkeun ka media masa mah, dan ceunah ceuk inyana sorangn rumasa lain pujangga, jauh kadisebut pujangga moyan. Da geuning, ceuk cenahna, ngan ukur payu keur dipublikasikeun dani blogna sorangan; jeungna teuing dibaca teuing hanteu kubatur oge.

baba-icon-2.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s